Foydalanish sohalari

Chiziqli obyektlar monitoringi

Kosmik tasvirlar transport infratuzilmasini xaritalash va inventarizatsiya qilish uchun keng qamrovli bazani taqdim etadi: avtomobil yo‘llari, temir yo‘l magistrallari, quvurlar, suv kanallari, aeroportlar va daryo portlari, shuningdek yo‘l transporti infratuzilmasi obyektlarida taʼmirlash ishlarini rejalashtirish uchundir. Suratlar mavjud radio signallarni aniqlash, uyali aloqa tizimlarining samaradorligini baholash, infratuzilmani rejalashtirish va mavjud tarmoqlarni kengaytirish uchun ishlatiladi.

Bajariladigan vazifalar:

avtomobil va temir yo‘llarning inventarizatsiyasi;

yangi paydo bo‘lgan yo‘llarni tezkor xaritalash;

yo‘l transport infratuzilmasi obyektlarining holati, qurilishi va qayta taʼmirlanishini monitoring qilish (ko‘priklar, to‘xtash joylari, yoqilg‘i quyish shoxobchalari, murakkab xizmat ko‘rsatish punktlari);

masofaviy zondlash maʼlumotlari va qo‘shimcha kartografik va statistik materiallar asosida maʼlum hududlar ichidagi transportning mavjudligini o‘rganish;

operatsion logistika — transport vositalarini olib o‘tish ishlarini rejalashtirishni optimallashtirish uchun ulardan keyinchalik foydalanish imkoniyati bilan kosmik tasvirlar asosida yo‘llar va ko‘chalarning xaritalarini tuzish;

nafaqat relyefni, balki mavjud bo‘lgan barcha yer usti notekisliklarini o‘z ichiga olgan (qurilish, inshootlar va boshqalar) raqamli joy modellari asosida mavjud tarmoqlarni kengaytirish ishlari va infratuzilmani rejalashtirishda aniq radiosignal qabul qilish zonalarini aniqlashdir.