• Агентство космических исследований и технологий при Кабинете Министров Республики Узбекистан
YER UCHASTKALARIDAN FOYDALANISHDA DAVLAT NAZORATI SAMARADORLIGINI OSHIRISH CHORA-TADBIRLARI TO'G'RISIDA