• Агентство космических исследований и технологий при Кабинете Министров Республики Узбекистан
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA SUV RESURSLARINI BOSHQARISH VA IRRIGASIYA SEKTORINI RIVOJLANTIRISHNING 2021 — 2023 YILLARGA MO'LJALLANGAN STRATEGIYASINI TASDIQLASH TO'G'RISIDA