• Агентство космических исследований и технологий при Кабинете Министров Республики Узбекистан
SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH BO'YICHA MAXSUS REJIMNI JORIY QILISH CHORA-TADBIRLARI TO'G'RISIDA