• Агентство космических исследований и технологий при Кабинете Министров Республики Узбекистан
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI AHOLISI VA HUDUDINING SEYSMIK XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH TIZIMINI YANADA TAKOMILLASHTIRISHGA OID QO'SHIMCHA CHORA-TADBIRLAR TO'G'RISIDA