• Агентство космических исследований и технологий при Кабинете Министров Республики Узбекистан
2023 YILDA QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQARISH, QAYTA ISHLASHNI KENGAYTIRISH VA QO'LLAB-QUVVATLASHNING QO'SHIMCHA CHORA-TADBIRLARI TO'G'RISIDA