• Агентство космических исследований и технологий при Кабинете Министров Республики Узбекистан
RESPUBLIKA IJRO ETUVCHI HOKIMIYAT ORGANLARI FAOLIYATINI SAMARALI YO'LGA QO'YISHGA DOIR BIRINCHI NAVBATDAGI TASHKILIY CHORA-TADBIRLAR TO'G'RISIDA