• Агентство космических исследований и технологий при Кабинете Министров Республики Узбекистан
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI GIDROMETEOROLOGIYA XIZMATI FAOLIYATINI YANADA TAKOMILLASHTIRISH CHORA-TADBIRLARI TO‘G‘RISIDA