• Агентство космических исследований и технологий при Кабинете Министров Республики Узбекистан
VAZIRLIKLAR, DAVLAT QO‘MITALARI, DAVLAT BOSHQARUVINING BOSHQA ORGANLARI VA XO‘JALIK BIRLASHMALARI RAHBARLARI O‘RINBOSARLARINING FAOLIYATI SAMARADORLIGINI BAHOLASH TIZIMINI JORIY ETISH TO‘G‘RISIDA