• Агентство космических исследований и технологий при Кабинете Министров Республики Узбекистан
IQTISODIYOT TARMOQLARI UCHUN MUHANDIS KADRLARNI TAYYORLASH TIZIMINI INNOVATSIYA VA RAQAMLASHTIRISH ASOSIDA TUBDAN TAKOMILLASHTIRISH CHORA-TADBIRLARI TO‘G‘RISIDA