• Агентство космических исследований и технологий при Кабинете Министров Республики Узбекистан
RAQAMLI XIZMATLAR QAMROVI VA SIFATINI OSHIRISH HAMDA SOHA, TARMOQ VA HUDUDLARNI RAQAMLI TRANSFORMATSIYA QILISH CHORA-TADBIRLARI TO‘G‘RISIDA