• Агентство космических исследований и технологий при Кабинете Министров Республики Узбекистан
QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASI AHOLISINI IJTIMOIY QO‘LLAB-QUVVATLASH HAMDA JISMONIY SHAXSLAR TOMONIDAN QURILGAN UY-JOYLARGA BO‘LGAN HUQUQLARNI E’TIROF ETISH TO‘G‘RISIDA