• Агентство космических исследований и технологий при Кабинете Министров Республики Узбекистан
IQTISODIYOTDA DAVLAT ISHTIROKINI QISQARTIRISHNING QO‘SHIMCHA CHORA-TADBIRLARI TO‘G‘RISIDA