Фойдаланиш соҳалари

Телеком

Симсиз технологияларнинг технологик тараққиёти ва интернет технологияларининг ривожланиши туфайли телекоммуникация соҳаси ҳозирги кунда энг тез ривожланаётган тармоқ ҳисобланади. Янги тармоқларни лойиҳалаштириш ва қуриш суратларини тезлаштириш, мавжуд инфратузилмани модернизация қилиш ва тармоқларга хизмат кўрсатиш сифатини ошириш телекоммуникация инфратузилмани бошқариш соҳасидаги асосий вазифаларидандир.

Геоахборот тизими ва геофазовий маълумотларини тадбиқ этиш самарали тизимни бошқариш ва ривожлантириш шунингдек тармоқни лойиҳалаштириш асослари ҳисобланади.

Геофазовий маълумотлар телекоммуникация соҳасида бир қатор долзарб муаммоларни ҳал қилиш учун жуда муҳимдир:

мавжуд тармоқлар ва атроф-муҳитни фазовий таҳлил қилиш;

тармоқни режалаштиришда фазовий таҳлил ва моделлаштириш;

уяли антенналар, PCS радио порталлар, фибер тугунлари ва ретрансляторлар учун тегишли ҳисоб-китоблар билан жой танлаш;

кўчалар ва темир йўлларнинг марказий йўналишларини, шунингдек турли хил ер ости коммуникацияларини ҳисобга олган ҳолда кабель ётқизиш учун маъқул маршрутни аниқлаш;

профиллар устини ҳисобга олган ҳолда радиореле линияларининг оптимал жойлашишини аниқлаш;

белгиланган нуқталардан оптик кўриниш (антенна жойлари);

радио тўлқинларнинг тарқалишини моделлаштириш ва уларнинг қамров зоналарини таҳлил қилиш;

электромагнит майдон катталигини географик боғланган ўлчовларини олиш ва уни таҳлил қилиш;

эксплуатацион маълумотлар базасининг ажралмас қисми сифатида фазовий маълумотлар (физик тармоқ, ердан фойдаланиш ва бошқалар).