Moliyaviy xisobot

Xarajatlar smetasiga 1-ILOVA

Ro‘yxatga olish kartochka raqami № 1149052

 

2021 yil uchun
O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi kosmik tadqiqotlar va  va texnologiyalar agentligi

IV guruh "Boshqa xarajatlar" bo‘yicha xarajatlar yoyilmasi