Foydalanish sohalari

Qishloq xo‘jaligi yerlari va o‘rmon xo‘jaligi monitoringi

Kosmik monitoring texnologiyalari qishloq xo‘jaligi faoliyatining turli jabhalarini samarali nazorat qilish imkonini beradi. Kosmosdan olingan suratlar qishloq xo‘jaligi yerlarini inventarizatsiyadan o‘tkazadi, turli bosqichlarda ekinlar holatini tezkor nazorat qiladi, yerlarning tanazzulga uchrashi jarayonlarini aniqlashga, ekinlarga potensial tahdidlarini aniqlash va agrosanoat majmuasining boshqa ko‘plab vazifalarni hal qilishga imkon beradi.

Kosmik monitoring vazifalari tarmoqlar va agrosanoat majmuasi yo‘nalishlari bo‘yicha guruhlanadi:

maydonlarni hisoblash bilan dalalar va ish maydonlarining aniq chegaralarini aniqlash;

qishloq xo‘jaligi yerlarini inventarizatsiya qilish va belgilash;

qishloq xo‘jaligi yerlarida (haydalgan yerlar, o‘tloqlar, bog‘lar, ko‘p yillik ekinlar, bo‘sh va foydalanilmaydigan yerlar) yer uchastkalarini haqiqiy tuzilmasini xaritalash;

almashib ekish davrlarini xaritalash, ishlov berilgan maydonlarning haqiqiy tuzilishini aniqlash;

foydalanilmayotgan yerlarni aniqlash, qishloq xo‘jaligi yerlaridan oqilona foydalanishni nazorat qilish;

daraxt va butalar bilan qishloq xo‘jaligi yerlarining ko‘payish maydonlarini aniqlash, qishloq xo‘jaligi yerlarining o‘sib ketishini baholash;

eroziya, namlanish, botqoqlanish va boshqa yerning buzilish sabablarini aniqlash;

tuproq xaritalarini yangilash, tuproq xususiyatlarini masofadan xaritalash (organik moddalar miqdori, eroziya jarayonlarining rivojlanishi, namlik darajasi)

qishloq xo‘jaligi yerlaridan ruxsatsiz foydalanish faktlarini aniqlash.

O‘simlikshunoslik:

o‘simliklarning turli bosqichlarida (biomassaning o‘sishi, namlik darajasi) qishloq xo‘jaligi ekinlari holatini monitoring qilish, shu bilan birga unib chiqishini baholash;

agrotexnik ishlarni rejalashtirish va bajarilishini nazorat qilish (shudgorlash, hosil yig‘imi);

noxush jarayonlar va hodisalarni (toshqinlar, zararkunandalar) aniqlash va ularni qishloq xo‘jaligi atrof-muhitni boshqarishni rejalashtirishda hisobga olish maqsadida.

Sug‘orish va melioratsiya:

melioratsiya va qishloq xo‘jaligini suv bilan taʼminlash sohasidagi loyihalash-o‘rganish ishlarini axborotlashtirish;

meliorativ va gidrotexnika obyektlari holatini nazorat va monitoring qilish.